De Nieuwe Regeling (Rechtsverhouding tussen opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur) vormt de basis voor alle uit te voeren werkzaamheden door De Roon Architecten.
Deze gelden als de algemene voorwaarden en zijn van toepassing op onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De DNR zijn algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten en NLingenieurs.

 

Download De Nieuwe Regeling 2011