Privacy verklaring

Algemeen

De Roon Architecten respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, adviseurs en overige personen.
Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, zorgen wij ervoor dat de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden nageleefd.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites www.deroonbv.nl, de facebookpagina’s, LinkedInpagina’s, en twitteraccounts van De Roon Architecten en de emailberichten die namens De Roon Architecten worden verstuurd.
Voor aanvullende, algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Roon Architecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres adresgegevens;
 • uw adresgegevens;
 • uw BSN-nummer.
Doeleinden van de gegevensverwerking

De Roon Architecten verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • het in contact met u treden;
 • het uitvoeren van een zo goed mogelijke dienstverlening naar u toe;
 • het leveren van diensten aan u;
 • het onderhouden van relaties met u;
 • het voor u in gang zetten en begeleiden van (bouwvergunnings-)procedures;
 • het afhandelen van betalingen van of aan u.
Bewaartermijn gegevens
De door ons verwerkte en geregistreerde persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard: dit geschiedt tijdens de termijn dat we onze diensten aan u leveren tot uiterlijk tien jaar na beëindigen van de relatie.
 
Wijziging van deze privacyverklaring
Van tijd tot tijd kan De Roon Architecten wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring zonder u daarover te berichten. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.
 
Cookie beleid
De Roon Architecten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Op grond van artikel 13, lid 2 sub b van de AVG heeft u recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens van u. Tevens mag u deze door ons laten corrigeren of verwijderen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Roon Architecten en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en waarop een adres staat vermeld waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen maximaal 1 maand na uw verzoek krijgt u een reactie op uw verzoek. 
 
 
Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen.