Opdrachtgever : Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Omvang : 830 m2 BVO

Locatie : Barendrecht

Status : Opgeleverd 2013

Nieuwe brandweerkazerne meest duurzame kazerne (Label A+++) van Nederland.

De Roon Architecten is middels een architectenselectie gekozen om het nieuwe onderkomen voor de brandweer te ontwerpen. Het werd een modern en uitermate duurzaam gebouw. Het gebouw met een oppervlakte van 830 m2 biedt ruimte aan 5 brandweervoertuigen, kleed-, kantoor- en fitnessruimten en een kantine. De Roon Architecten heeft gekozen voor een conceptuele benadering van het ontwerp. Dit uit zich onder andere in twee heldere leesbare volumes: een stallingsgarage voor de voertuigen en een kantoorgedeelte. Het meest in het oog springende onderdeel van het ontwerp is straks het kantoorgedeelte aan de Dr. Kuijperstraat; een sculpturaal volume wat op de onderbouw lijkt te zweven. De gebogen gevel met willekeurig geplaatste vensters volgt de kromming in de Dr. Kuijperstraat en de grote raamopeningen op de kop van het gebouw kijken met een wakende blik uit over de omgeving.