Opdrachtgever : Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Omvang : 550 m2

Locatie : Goedereede

Status : Opgeleverd 2015

De kazerne is de eerste van de zogenoemde VRR kazernes, waarbij brandweer en Gemeenschappelijke Hulpverlenings Organisatie in de Regio gezamenlijk gebruik maken van de locatie. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is initiatiefnemer van de bouw van de kazerne.

De locatie voor de nieuwe brandweerkazerne ligt aan de Vissersweg tegenover de entree van Goedereede. Daarbij is de N57 de belangrijkste ontsluitingsweg voor Goedereede. De locatie is net als het ernaast gelegen recreatiecomplex Koningspleisterplaats gelegen in een buitengebied. Dit buitengebied kenmerkt zich door een open karakter en rationele verkaveling. De omgeving langs de N57 kenmerkt zich door een open landschap met boerenerven, boomgroepen en sloten. Aan de Vissersweg is duidelijk voelbaar dat het hier om een buitengebied gaat buiten de historische kern van Goedereede. Het havenkanaal vormt daarbij een belangrijke scheiding. Aan de zuidzijde wordt het terrein begrensd door een forse groenstrook en is er een duidelijke zicht-as op het terrein aanwezig vanaf de N57 richting het oosten.

Uitgangspunt is een gebouw met een afmeting van 20×23 meter, rekening houdend met een opstelplaats aan de voorzijde van het gebouw voor brandweervoertuigen en een parkeervoorziening naast het gebouw. De ontsluiting van het perceel geschiedt vanaf het recreatiecomplex Koningspleisterplaats. Het gebouw dient een herkenbare en representatieve uitstraling te hebben passend in de omgeving. Typerend voor Goedereede zijn de stadshuizen en schuren. De materialisering van deze schuren bestaat uit zwarte gepotdekselde planken en oranje pannendaken en deze schuren staan veelal aan de rand van het stadje. Deze beeldtaal is uitgangspunt geweest voor het ontwerp van de nieuwe brandweerkazerne.
 

Vertrekpunt was een traditionele boerenschuur. Om de programma onderdelen voor RBRR (regionale brandweer Rotterdam Rijnmond) en de DAG (Directie Ambulance & GHOR) inzichtelijk te maken is de schuur in tweeën geknipt en zijn de volumes naast elkaar geplaatst . Dit maakt het mogelijk om drie overheaddeuren in de kopgevel te plaatsen. Om het mogelijk te maken om op de verdieping een kantine en technische ruimte te realiseren is één daknok verhoogd. Uiteindelijk is de typologie van boerenschuur getransformeerd tot een volume met een eigen identiteit, die aansluit bij de landelijke omgeving. De mansardekap vormt daarbij een karakteristiek element wat vriendelijk overkomt. De dakpannen zijn daarbij doorgezet in de zijgevel en zorgen voor een speels effect in combinatie met de zwarte gepotdekselde planken en witte raamkozijnen. Een moderne knipoog is te vinden aan de zuid-westzijde van het gebouw. Twee verticale raamstroken en één panoramaraam van de kantine kijken als een wakend oog uit over de omgeving.

Het terrein is net als bij boerenerven omzoomd met hagen om geparkeerde auto’s aan het oog te onttrekken. Tussen het recreatiecomplex Koningspleisterplaats en het terrein van de brandweerkazerne is een groenstrook voorzien om een visuele relatie te beperken.